SHAFIDA

info@sahealingworks.com
06-48231725 (werkdagen 9:30 – 17:30 uur)
KvK nummer: 75434849

Voor een breder begrip over uw leven

SA Healing Works biedt ondersteuning en een aanvulling in het proces van heel worden op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau via

 • coaching (life coaching, personal coaching)
 • counseling
 • energetische therapie

Wat kan ik voor u doen?

Aanpak
Mijn aanpak is professioneel maar zeker niet “koud”. Mijn werkwijze is holistisch. Dit houdt in dat de mens een vervlochten geheel van allerlei facetten is: mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. Alles is met elkaar verbonden. Het doel hierbij is het gevoel van heelheid bij de ander te herstellen. Om samen met u uw doelen te realiseren kijk ik dan ook breed naar uw situatie en achtergrond.

Benadering
De benadering naar de klant toe is betrokken, warm, serieus en vriendelijk confronterend. Indien nodig, met gepaste humor.

De eerste 10 minuten bij coaching en counseling zijn gratis en oriënterend voor beide partijen. Voorwaarde is dat de klant een gevoel van vertrouwdheid krijgt. Als je je ziel en zaligheid bij iemand neerlegt moet je daar wel een goed gevoel bij hebben. Er moet een wederzijdse klik tot constructief samenwerken zijn.

Over mij
Ik heb een gemêleerd achtergrond van samenwerken met bestuurders en werken op het gebied van Human Resource Management. Ik heb voornamelijk in het bedrijfsleven gewerkt bij multinationals, maar ook (semi-) overheid, non-profit organisaties en de gezondheidszorg. Ik heb binnen deze organisaties altijd te maken gehad met mensen van diverse lagen, met diverse achtergronden (en culturen) in uiteenlopende situaties. Deze ervaringen, relevante opleidingen alsmede mijn eigen levenservaringen en persoonlijke ontwikkeling hebben bijgedragen aan mijn ruime mensenkennis en inzichten.  

Coaching, counseling, inzichten en advies, klankborden, luisterend oor?

Enkele voorbeelden!

 • Bij gebrek aan onafhankelijk vertrouwenspersoon
 • Hulp bij het maken van levenskeuzes 
 • Isolatie aan de top
 • Vereenzaming
 • Beleid/strategie (klankborden) 
 • Begeleiding bij hoogsensitiviteit, ook kinderen (HSP)
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Spirituele ontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Ondersteuning bij zelfreflectie
 • Depressie
 • Relatieproblemen
 • Behoefte aan een luisterend oor
 • Burn-out
 • Leren ontspannen
 • Ondersteuning bij het realiseren van jouw doelstellingen
 • Je gaat door een moeilijke periode 
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Energetische therapie (healing)
 • Leren mediteren – individueel. Voor groepen: nadere info volgt nog

En veel meer…

Energetisch therapie

Tijdens een energetische behandeling wordt het zelfgenezend vermogen van lichaam én geest geactiveerd en gestimuleerd. Om de mens heen bevindt zich een energieveld, ook wel aura genoemd, deze bestaat uit diverse lagen. Door blokkades in het lichaam en door disbalans kunnen mensen ziek worden en klachten gaan vertonen. Een behandeling kan ook preventief werken. Blokkades krijgen immers niet de kans om op te stapelen zodat ze tot problemen kunnen gaan leiden.

Een sessie kan men ondergaan bij o.a. de volgende klachten of situaties:

– Ter ontspanning voor zowel lichaam als geest;
– Bij slaapproblemen of nachtmerries;
– Voor het verzachten van pijn bij chronische ziekten;
– Voor het verkrijgen van meer energie bij vermoeidheid;
– Bij herstel of ter vermindering van aandoeningen of klachten;
– Bij problemen met zelfacceptatie en een negatief zelfbeeld;
– Bij negatieve gevoelens of bij weinig zelfvertrouwen;
– Bij het verkrijgen van inzicht in een bepaalde situatie.

De behandeling is met kleding aan. Ieder mens reageert er op zijn eigen manier op: soms voel je iets, maar vaak ook niet. Dat wil niet zeggen dat de energie niet werkzaam is. Na de eerste behandeling(en) kan het voorkomen dat de klachten eerst iets verergeren voordat er verbetering optreedt.Een behandeling wordt vaak als heel ontspannen ervaren. Men zou warmte, kou of lichte tintelingen kunnen voelen. Dit is van voorbijgaande aard.

Tarieven

Coaching/counseling

 • 1 uur: € 110,-
 • Iedere extra 15 minuten: € 27,50,-

Energetische therapie

 • Behandeling inclusief kruidenthee/vruchtensap en evaluatie €45,-

Meditatiebijeenkomsten

 • € 10,- per keer inclusief koffie en thee (Max. 4 personen)
  Nadere info hierover volgt nog

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW

CAT therapeutennummer: CL4202-21-10-20

Contact

Je gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Algemene voorwaarden

Geheimhouding
SA Healing Works (hierna te noemen SAHW) heeft een geheimhoudingsplicht in relatie tot alle toegekende informatie van opdrachtgever.

Uitvoering van de werkzaamheden
Gesprekssessies (coaching/counseling), consulten en energetische therapie.

1. De opdracht voor het afnemen van een dienst wordt door SAHW naar beste kunnen uitgevoerd.
2. SAHW is niet aansprakelijk voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie.
3. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
4. SAHW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties, daden en handelingen van opdrachtgever naar
aanleiding van of voortvloeiend uit de gesprekssessies, consulten of energetische behandelingen.

Garantie
SA Healing Works (hierna te noemen SAHW) geeft geen garantie op een positief effect van een gesprekssessie (coaching/counseling), consulten of een energetisch behandeling, doch zal dit wel te allen tijde naar beste kunnen proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde en de opdrachtgever mag SAHW enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de eigen behandelende arts.

Leveringen
Afspraken die niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever dienen 24 uur vooraf te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurt heeft SAHW het recht het consult volledig door te berekenen.

Energetische behandelingen
• De opdracht voor het geven van een energetische behandeling wordt door SAHW naar beste kunnen uitgevoerd.
• De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
• Een energetische behandeling kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
• U dient rekening te houden met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam bijv. moeheid, koud- warm gevoel, emotioneel/verwerkingsproces. Dit geldt niet voor iedereen en gebeurt niet altijd.
• SAHW stelt zich ondergeschikt aan de diagnose van erkende artsen. Derhalve zal ook door SAHW een doorverwijzing plaatsvinden indien nodig. SAHW is niet aansprakelijk voor de daarmee gepaard gaande kosten.

Tarieven
Wijzigingen zijn mogelijk in de tarieven welke zijn vastgesteld door SAHW. Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. BTW nummer: NL001723742.

Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van SAHW en de betaling dient te geschieden door overmaking op ABN AMRO IBAN NL 15 ABNA 0849 9641 48 t.n.v. SA Healing Works. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is binnen 10 dagen na factuurdatum. De eerste keer kan een ontvangen betaling voorafgaand aan een sessie worden gevraagd.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

© 2019 SA Healing Works